top of page

Bewoner

Er is een groeiende groep mensen die op zoek is naar woonruimte met een coöperatief karakter. Dat zijn mensen die - nu of in de toekomst –op de steun van anderen zijn aangewezen; denk aan ouderen, kinderen en mensen met lichamelijke, psychische of sociale problemen (ook vluchtelingen). Maar die groep bestaat ook uit mensen die - nu of in de toekomst – iets voor anderen willen betekenen. Meer dan eens gaat het om mensen die tot beide categorieën behoren, mensen die op basis van wederkerigheid coöperatief willen wonen.  Die behoefte leeft breed; bij oud en jong, bij arm en rijk(er), in binnenstad en buitenwijk. 

 

Evergreen Wonen ontwikkelt maatschappelijk betrokken woonomgevingen. 

Woonvormen waar het mogelijk is om bijvoorbeeld samen te wonen met gelijkgestemden of juist met meerdere generaties. Het gaat om samen wonen, te werken, en te voorzien en mee te groeien in verschillende zorgbehoeften. Het huidige woningaanbod sluit daar vaak niet op aan.

 

Evergreen Wonen kijkt dan niet alleen naar de " stenen", maar nog veel meer naar met wie ze er kunnen wonen, in welke omgeving en of ze anderen kunnen ontmoeten. Vanuit het cooperatieve gedachtegoed wil ik mensen graag helpen zelfstandig te blijven wonen met een mate van gezamenlijkheid om op deze manier een prettige woon- en leefomgeving te realiseren. 

 

' Samen creëren

van woondromen '

 

 

Suzannapolder 31

3825 LP Amersfoort

Bel mij:

o6 14309319

  • IN
  • FB
  • TW
  • PIN

©2015 by Evergreenwonen.nl.

bottom of page